Založ si blog

ZÁMERNY PODVOD A SLOVENSKÁ SPRAVODLIVOSŤ, OBRAZ NAŠEJ DEMOKRATICKEJ JUSTÍCIE A PRÁVA

                                    
                                                    
                                                                
                
 
 Žijeme v úžasnom zriadení samí podvod, klamstvo a zlodejstvo. Žijú medzi nami hyeny,
ktoré vždy zneužijú bezbranných a slabých, najviac dôchodcov a chorých a stále sme
svedkami, že obrazom našej demokratickej justície a práva je , že im nepomôže a podporuje
v tejto republike viac zlodejov a vagabundov. Tento výrok neznámeho autora som citoval
preto, lebo plne vystihuje moju vyše dvojročnú skúsenosť s hľadaním spravodlivosti a práva
na našich súdoch.
Pri vykonanej Registrácii obnovenej evidencii pozemkov, ďalej len ROEP v okrese D. v obci 
L. došlo k zámernému podvodu, ktorý som podrobne opísal, kedy a ako vznikol a aj jeho
dôsledky a to v článku Novo objavený majetok? Alebo  ROEP dokáže zázraky? Dedičia
využili  jediný spôsob, ktorý mohli použiť na svoju ochranu a to určenie vlastníckeho práva
k predmetným nehnuteľnostiam, ž a l o b u na sude, že K. K. a J. N. nezískali do vlastníctva
pozemky o výmere 56655 m2 vydržaním splnením podmienok v súlade so zákonom Tato
žaloba bola  v zákonnej lehote 5.10.2011  OS doručená. Od tej doby trvá ukážkový vzor, ako
sa dovolať na Slovensku spravodlivosti. 
Prvé r u z h o d n u t i e  OS 21.2.2012.  OS z a m i e t a. Nebol preukázaný naliehavý
právny záujem.
Odvolanie na KS  7.4.2012 , rozhodnutie KS 30.8.2012. KS rozsudok OS z r u š u j e            
a  v r a  c i a  na ďalšie konanie.
 Druhé rozhodnutie OS 26,11.2013  OS z a m i e t a. Navrhovatelia neuniesli dôkazné
bremeno a nepreukázali, že sporné nehnuteľnosti patria do dedičstva po ich právnom
predchodcovi J.P. Nikdy v živote nepochopím, čo to ma spoločné s preukázaním, či
odporcovia  získali predmetné pozemky do vlastníctva v súlade so zákonom o vydržaní.
Pritom sú to práve odporcovia, ktorí v podvodnom dokumente vyhlásenie svedkov vyrobili
z J. P. jediného dediča všetkých týchto pozemkov po svojich rodičoch a ako od vlastníka ich
vraj ešte v roku 1991 kúpili, bez  kúpnopredajnej zmluvy a podľa ich výpovede sa vôbec nič
nepodpisovalo. Kým im OS verí a podvodný dokument  vyhlásenie svedkov  považuje za
hodnoverný, tak kto iný ako J. P. by mal byť právnym predchodcom, komu inému by mali
patriť pozemky do dedičstva, keď J. P. bol podľa odporcov dedičom všetkých pozemkov po
svojich rodičoch a potom ako ich vlastník zomrel v roku 1996 a odporcovia sa stáli i keď
podvodom vlastníkmi pozemkov až v roku 2003. Prečo OS  nežiada naopak od odporcov
dôkaz,  na základe akého dokumentu urobili  vo vyhlásení svedkov J. P. dedičom
a vlastníkom všetkých pozemkov po svojich rodičoch? 
Odvolanie na KS 14.1.2014
Čo bude nasledovať ďalej a do kedy ?
Veď OS z takých dôkazov ako sú nové dedičské rozhodnutia musel vedieť, že u odporcov
neboli splnené zákonné podmienky na to, aby mohli získať predmetné pozemky do
vlastníctva vydržaním, keď ich všetky v roku 2010 zdedili zákonný dedičia o ktorých
odporcovia v roku 2003 vedeli. Odporcovia nemusia predkladať žiadne dôkazy, lebo OS
žalobu od samého začiatku, jednoducho zamieta. Odporcovia sú anjeli a navrhovatelia
zločinci. Čo si to vo svojom veku dovoľujú ? 
Stále rozmýšľam prečo OS, keď ma nové rozhodnutia o novom dedičskom konaní,
nespomenul ani slovkom problém dvojitého, číže duplicitného vlastníctva k tej istej veci.
Určite by pochopil aj takú vec, že J. P. nikdy nepredal odporcom žiadne pozemky, lebo ich
nikdy nezdedil po svojom otcovi a ani nebol ich vlastníkom, keď ich už po ROEP-e  všetky
zdedili v roku 2010 zákonní dedičia.   
Vari mi len nechcete povedať, že sa jedna o dvojité vlastníctvo, zhúkla na mňa sudkyňa OS
už v prvom pojednávaní, keď som niečo v tomto smere medzi iným povedal.
Ja som však presvedčený, že sa jedná  o dvojité vlastníctvo k tej istej veci, čo spôsobili ti
istí ľudia,  pri tom istom podvode, ako dôsledok tohto istého podvodu. Tak neviem prečo
to nie je obsahom pojednávania v tejto kauze. Pritom by však, ale aj rozhodnutím súdu, ako
žiadajú navrhovatelia, že k splneniu podmienok  nadobudnutia vlastníctva k predmetným
pozemkom odporcami vydržaním nedošlo, bolo automaticky vyriešené, číže odstránené aj
duplicitné  vlastníctvo.             
 Pozemky z LV 2342 a 2344 o výmere 56655 m2 by sa následne v celosti vrátili na LV
2521 odkiaľ boli z parcely pred tým 333/A/1 teraz 333/11 protizákonne odčlenené !  
PRI KAŽDEJ INEJ ZMENE VLASTNÍKA, NAJPRV BY 56655 M2 POZEMKOV
MUSELO BYŤ ODČLENENE Z 86 PARCIEL, Z 11 VLASTNÍCKYCH LISTOV
NA KTORÝCH SÚ POZEMKY EVIDOVANÉ V REGISTRI E. 
                                                                                                              
 
                                                                                                  
                                                                                                       

NAJVÄČŠÍ JUSTIČNÝ NEZMYSEL ROKA 2014

09.01.2015

Myslím si, že ani naša justícia nemôže byť výnimkou a tak jeden nezmysel z oblasti justičnej praxe predkladám. Okresný súd vo Zvolene v právnej veci o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam viac »

Zákon o nadobudnuti vlastníctva k nehnuteľnosti vydržaním v praxi

11.12.2014

Jedným zo spôsobov nadobudnutia

NEPRÁVOM OBVINENÍ za výrub stromov rastúcich mimo lesa.

11.12.2014

Keď nestačia ani 3 žiadosti žiadateľov a 3 rozhodnutia kompetentných orgánov. K vznesenému obvineniu čestne a pravdivo vyhlasujeme, že sme boli neprávom obvinení , lebo z našej strany nedošlo viac »

Biely dom, požiar

Do bariéry pri Bielom dome vrazilo auto, vodička bola zadržaná

23.02.2018 23:31

Auto ale nepreniklo do areálu sídla amerického prezidenta.

Zbrane, násilie, deti

Od zbrojárskych firiem v USA sa odvracia čoraz viac partnerov, znepokojení sú aj ich akcionári

23.02.2018 22:12

Štatistiky dokazujú súvislosť medzi rozšírenosťou zbraní medzi obyvateľstvom a počtom obetí streleckých útokov. Prezident Trump chce problém riešiť tak, že rozdá zbrane učiteľom.

trump

Bývalý člen Trumpovho tímu sa priznal v rámci vyšetrovania zásahov Ruska

23.02.2018 22:10

Gates sa priznal k trestným činom sprisahania a nepravdivých výpovedí v rámci vyšetrovania údajných ruských zásahov do amerických volieb v roku 2016.

rohing, rohingovia, utecenci

Mjanmarský parlament schválil financovanie múru na hranici s Bangladéšom

23.02.2018 21:41

K hromadnému úteku moslimských Rohingov z Mjanmarska do Bangladéša došlo po násilnostiach, ktoré vypukli v Jakchainskom štáte vlani 25. augusta.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 7
Celková čítanosť: 10969x
Priemerná čítanosť článkov: 1567x

Autor blogu

Kategórie